Van VvdM-winnaar Frans van Hilten is de tweede roman Alles Stroomt verschenen bij uitgeverij U2pi! Zie ook het artikel hieronder.

Meedoen

Zo doe je mee aan Verhaal van de Maand

 1. Lees het wedstrijdreglement hieronder goed door
 2. Schrijf een prachtig verhaal
 3. Stel een mail op en vul bij ontvanger in: verhaalvdmaand [at] gmail.com
 4. Copy/paste het verhaal naar de body van de mail. Zorg in je eigen e-mail client voor een leesbaar lettertype + grootte. Stuur nooit een bestand.
 5. Voeg een korte biografie toe (2 á 3 regels). Kijk voor een voorbeeld onderaan de winnende verhalen. 
 6. Stuur géén begeleidend tekstje mee. Verhaal+bio is voldoende.
 7. Schrijf in het onderwerp van de mail: [schrijversnaam] - [titel van het verhaal]. Dus bijvoorbeeld: Jaap Pietersen - Een zomer in Marrakesh
 8. Druk op verzenden. Dat is alles! Je doet nu mee aan Verhaal van de Maand!*
 9. Kijk de 7e van de volgende maand of je op de longlist staat.**
 10. Kijk de 10e of je op de shortlist staat.**
 11. Houd vanaf de 10e de website goed in de gaten; we publiceren dan achtereenvolgens het XVVDM, de nummers 3 en 2 en de winnaar van de maand (~ 25e) **
* We voegen je e-mail adres toe aan ons bestand. Twee maal per maand sturen wij een mailing om je op de hoogte te houden van het verloop van de wedstrijd. Voor deze mailing kan je je eenvoudig weer afmelden (door op de email te reageren met het woord "afmelden"). Afmelden heeft verder geen gevolg voor het verloop van de wedstrijd (we snappen het als je geen spam wilt).
** De data zijn afhankelijk van de leessnelheid van de jury en het aantal ingezonden verhalen.

Reglement

 • Iedereen mag meedoen.
 • Je verhaal is in het Nederlands of in een aan Nederlands gelieerd dialect geschreven.
 • Je verhaal heeft minimaal 100 en maximaal 3000 woorden. 
 • Je hebt het verhaal zélf geschreven.
 • Stuur je verhaal op vóór het einde van de maand.
 • Je verhaal mag nog niet ergens anders gepubliceerd of eerder bekroond zijn. Ook mag het niet al verkocht zijn aan een andere partij. Een publicatie op eigen blog/website of op een webforum is geen probleem.
 • Je kunt elke maand meedoen, maar wel steeds met een nieuw verhaal. Het is niet de bedoeling dat je maandelijks hetzelfde (gereviseerde) indient.
 • Door je verhaal in te sturen geef je "Verhaal van de Maand" toestemming het op de website te publiceren. Ook geef je toestemming voor het publiceren in een eventuele papieren uitgave, krant, een website van derden, of als luisterverhaal.
 • Je houdt zelf alle rechten op het verhaal. Als je verhaal later ergens anders ook gepubliceerd wordt, horen we dat graag: dan zetten we dat bij je verhaal.
 • Je gaat ermee akkoord dat de redactie eventueel (kleine) wijzigingen aanbrengt in je verhaal. Denk hierbij aan spelfouten of interpunctie.
 • Op de 7e van elke maand publiceert de redactie de longlist van de voorgaande maand. De longlist heeft een variabele lengte.
 • Op de 10e van elke maand publiceert de redactie de shortlist van de voorgaande maand. De shortlist bestaat uit 8 verhalen.
 • Vanaf de 10e van de maand worden om de paar dagen (dit verschilt per maand) de beste drie verhalen gepubliceerd.
 • De verhalen worden beoordeeld door een anonieme jury.
 • Één verhaal per persoon per maand.
 • De jury is uitgezonderd van deelname.
 • Over de uitslag wordt in principe niet gecommuniceerd. Je kan ons altijd een mailtje sturen als je vragen hebt, maar VvdM houdt zich het recht voor dat niet te beantwoorden. We kunnen je vaak wel met wat inhoudelijk schrijfadvies van dienst zijn.
 • De drie beste verhalen worden gepubliceerd alsmede een eventueel verhaal gekozen door de redactie (het XVVDM)
 • Door mee te doen, geef je VvdM toestemming je per email op de hoogte te houden van het verloop van de wedstrijd. Je kan je hier altijd voor afmelden.

Werkwijze

Goed, je hebt je verhaal ingestuurd. Wat gebeurt er daarna?
 • Nadat je het hebt opgestuurd, wordt je mail geopend door ons juryhoofd Mr. T. Hij registreert de titel in een spreadsheet en stuurt je een ontvangstbevestiging*. Vervolgens verwijdert hij alle auteurs-informatie uit je mail en stuurt hem door naar één van de jurygroepen. We werken momenteel met twee jurygroepen, groep A en B. Dit doen we om het werk een beetje te verdelen. De juryleden ontvangen dus alleen titel en tekst.
 • Elk jurylid gaat het vervolgens lezen en noteert zijn/haar bevindingen in een beoordelingsformulier. Het verhaal krijgt een cijfer tussen 1 en 10.
 • De cijfers worden teruggehaald naar het overzichtsformulier. Dit overzichtsformulier is het hart van de wedstrijd. Het is een grote spreadsheet met alle titels en alle cijfers.
 • Van elk verhaal wordt het Gemiddelde en de Deviatie berekend. Deze twee waarden worden omgezet in het Eindoordeel volgens de formule: Eindoordeel=Gemiddelde+Deviatie/2. Verderop in deze tekst lees je waarom we met de Deviatie werken.
 • Rond de derde van de volgende maand, als alle juryleden klaar zijn, wordt van elke jurygroep bekeken welke vijf verhalen het hoogste eindoordeel hebben. Dit noemen we de topverhalen. Deze topverhalen worden doorgestuurd naar de andere juryhelft.
 • Nog drie dagen later, rond de zesde van de maand hebben alle juryleden alle topverhalen gelezen. 
 • We publiceren de longlist. Deze bestaat uit de beste tien verhalen van elke jurygroep.
 • We publiceren de shortlist. Deze bestaat alleen nog uit de topverhalen.
 • We publiceren de winnaar en de nummers twee en drie.
* Tussen de eerste en de tiende van de maand zijn we nog bezig met het verwerken van de vorige maand. Het kan zijn dat de ontvangstbevestiging pas na de tiende wordt verstuurd.

Waarom we met de Deviatie werken en niet simpelweg met het Gemiddelde.

Toen we met onze wedstrijd begonnen, leek het ons niet meer dan logisch dat het verhaal met het hoogste gemiddelde cijfer moest winnen.

Na enige tijd kwamen we echter tot de ontdekking dat met het gebruik van een gemiddelde, alleen die verhalen boven kwamen drijven die alle juryleden "wel aardig" vonden (dus zevens en achten). De verhalen waar mensen helemaal weg van waren(negens en tienen), werden vaak door enkele andere juryleden weggestemd (om uiteenlopende redenen). Het bleek dat één jurylid dat een één gaf, het oordeel van vier juryleden ongedaan kon maken.

Rekenvoorbeeld met zes juryleden en een gemiddelde
(10+9+9+9+6+1)/6 = 7,33
(8+8+8+7+7+7)/6 = 7,5

We vonden dat in dit voorbeeld het bovenste verhaal moest winnen, want de meerderheid (4 van de 6) vindt dit het beste. Maar dat gebeurt dus niet en het verhaal zal zelfs de shortlist niet halen.

Daarom gebruiken we nu de formule Eindcijfer=Gemiddelde+Deviatie/2. De Standaard Deviatie is een maat voor de spreiding van de gegevens een dataset. Het geeft dus aan in hoeverre de juryleden het met elkaar oneens zijn.

Rekenvoorbeeld met zes juryleden en het Gemiddelde + Deviatie/2 (zelfde dataset)
(10+9+9+9+6+1)/6 + 1,69 = 9,026
(8+8+8+7+7+7)/6 + 0,27 = 7,774

Met deze berekening komen die verhalen bovendrijven die de meeste hoge cijfers hebben. De factor 2 zorgt ervoor dat een verhaal met alleen maar tienen het nog steeds wint van een verhaal met allemaal tienen en één één.
Als er eens een wiskundige naar onze formule zou kunnen kijken, zouden we dat heel prettig vinden. Voorlopig werkt hij goed en zijn we heel tevreden.

Dat was het! Er zitten geen addertjes onder het gras. We zijn blij dat je je verhaal met ons wilt delen.


Literaire Tijdschriften

Iets toe te voegen? Stuur je mail naar VerhaalvdMaand [at] gmail.com!